zde naleznete opravné a vyrovnávací malty a cementové potěry

 

Sika® Screed-100

Rychlý, vysokopevnostní cementový potěr pro opravy nebo nahrazení spádových vrstev.

Vhodný pro vrstvy 10 - 60 mm.

BALENÍ: 25 kg

TECHNICKÝ LIST

Sika MonoTop®-2002 Universal

Opravná, nestékavá malta s výztužnými vlákny, vhodná pro opravy čel a lokální vysprávky.

Pro vrstvy 5 - 50 mm v jednom kroku.

BALENÍ: 25 kg

TECHNICKÝ LIST

Sika MonoTop®-412 N

Opravná, nestékavá malta s výztužnými vlákny, vhodná pro opravy čel a lokální vysprávky.

Pro vrstvy 6 - 50 mm v jednom kroku.

BALENÍ: 25 kg

TECHNICKÝ LIST

Sika MonoTop®-2003 Finish

Jemnozrnná, stěrková malta pro plošné vyrovnávání a vyhlazování povrchů.

Pro vrstvy 1,5 - 5 mm.

BALENÍ: 20 kg

TECHNICKÝ LIST

Sika MonoTop®-620

Jemnozrnná, stěrková malta pro plošné vyrovnávání a vyhlazování povrchů.

Pro vrstvy 1,5 - 5 mm.

BALENÍ: 25 kg

TECHNICKÝ LIST

Sika MonoTop®-111 AntiCorrosion

Jemná malta, která se nanáší štětcem na očištěnou ocelovou výztuž a beton, který bude reprofilován.

Slouží jako ochrana ocelové výztuže  proti korozi a jako adhezní můstek pro lepší přilnutí opravných malt a cementových potěrů.

BALENÍ: 2 kg

TECHNICKÝ LIST

Sikadur®-31+

Nestékavé, 2komponentní, konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv.

 Lze s ním lepit např.: beton, přírodní a umělý kámen, keramiku, vláknocementové prvky, malty, cihly, ocel, dřevo, polyesterové a epoxidové prvky atp.

Lze jej využít jako maltu pro opravy odlámaných hran, rohů, výplň prohlubní, spár a trhlin.

Je tolerantní k vlhkým podkladům.

BALENÍ: 1,2 kg  (cca 0,9 l)

TECHNICKÝ LIST

Sika MonoTop®-112 MultiUse Repair

Opravná, nestékavá malta s výztužnými vlákny, vhodná pro opravy
čel a lokální vysprávky.


BALENÍ: 5 kg

TECHNICKÝ LIST

© 2017 - AHES s.r.o.