zde naleznete polyuretanovou pružnou hydroizolaci a lepidlo pro dlažby 

Polyuretanová pružná hydroizolace a lepidlo pro dlažby

SikaBond®-T8

Je 1komponentní, polyuretanová hydroizolace a pružné lepidlo pro dlažby balkonů a teras.

Nanáší se jen ve 2 krocích, první vrstva vytvoří hydroizolační membránu, druhá vrstva je lepidlem pro dlažbu.

Díky vysoké pružnosti, až 400 %, se nepoužívají žádné spárové těsnicí pásky, které jsou nutné u cementových a akrylátových systémů.

SikaBond®-T8 lze přímo nanášet na všechny druhy dlažeb, beton a kvalitní cementové potěry.

Tímto produktem lze přímo lepit hliníkové okapové profily, vyhnete se tím jejich nevhodnému mechanickému kotvení.    

 

VÝHODY

 • na stávající dlažby i nový beton

 • jeden produkt pro vytvoření izolace i pro lepení dlaždic

 • suchý proces, nevnáší do konstrukce vlhkost

 • nekřehne mrazem, neobyčejně pružný materiál

 

NENÍ VHODNÝ PRO

 • protože SikaBond®-T8 obsahuje malé množství organického rozpouštědla, nesmí se nanášet přímo na fasádní polystyren (EPS) a podklady citlivé na org. rozpouštědlaSKLADBA SYSTÉMU A SPOTŘEBY MATERIÁLŮ

NA STÁVAJÍCÍ DLAŽBY A PEVNÉ PORÉZNÍ PODKLADY

(dlažby všeho druhu, beton, kvalitní přebroušený cementový potěr atp.)

 1. Hydroizolační vrstva SikaBond®-T8

 2. Lepicí vrstva SikaBond®-T8

TEORETICKÁ CELKOVÁ SPOTŘEBA NA PLOCHU 1 m2:

SikaBond®-T8                                                3,0 kg

  

NA PORÉZNÍ PODKLADY NIŽŠÍ KVALITY

(cementová lepidla, vysoce pórovité cementové potěry atp.)

 1. Zpevňující penetrační epoxidový nátěr Sikafloor®-150 ( v jedné až ve dvou vrstvách)

 2. Hydroizolační vrstva SikaBond®-T8

 3. Lepicí vrstva SikaBond®-T8

 TEORETICKÁ* CELKOVÁ SPOTŘEBA NA PLOCHU 1 m2:

Sikafloor®-150                                                 0,4 kg

SikaBond®-T8                                                   3,0 kg

 * Teoretické spotřeby neberou v úvahu nadspotřebu způsobenou vysokou drsností, porozitou a nasákavostí podkladu ani ztráty způsobené nasákavostí aplikačních válečků, plýtváním atp.

 

UPOZORNĚNÍ

 • nevytvrzený povrch hydroizolační vrstvy nesmí přijít do styku s vodou, může při tom dojít k přerušení a trvalému zastavení vytvrzovací reakce

 • proto pozor na rosný bod, dešťové přeháňky, mlhu, nedostatečně vyschlý podklad atp.

 • nanášejte vždy jen na suchý podklad, bez výskytu vzlínající vlhkosti, předejdete tím vzniku vad

 • pokud nanášíte materiál na cementové podklady, doporučujeme první vrstvu nanášet na konstrukci, která je ohřátá na nejvyšší denní teplotu, nebo je chladnoucí

 • při aplikaci v ranních hodinách, zvláště pokud jsou teploty nízké a přes den dojde k jejich rychlému zvýšení, se snižuje přídržnost nanášené hmoty, protože z veškerých pórů a trhlinek vystupuje ohřívaný vzduch, zvětšující svůj objem

 • konstrukce při zahřívání sluncem jakoby „vydechuje“ a proto může dojít v aplikované vrstvě ke vzniku puchýřů, bublinek a nerovností

 • naopak, chladnoucí konstrukce se jakoby „nadechuje“ a to je ideální doba pro získání nejlepšího přilnutí první vrstvy

 • následující, lepicí vrstva není již na tento jev citlivá

 

DALŠÍ  INFORMACE K APLIKACI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉM LISTU PRODUKTU :  SikaBond®-T8

SikaBond®-T8

BALENÍ: 6,7 kg,  13,4 kg

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Sikafloor®-150/-151 (ev. TopStone® EP01)

2komponentní, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice, používaná jako penetrační, zpevňující nátěr na porézní podklady a pojivo pro tzv. plastmalty.    

BALENÍ:  3 kg- 30 kg 

TECHNICKÝ LIST: Sikafloor®-151

Sika® Cleaning Wipes-100

Jednorázové vlhčené utěrky na čištění rukou a nástrojů od nevytvrzených nátěrů, tmelů, lepidel a ostatních, běžnými prostředky špatně odstranitelných znečištění.

BALENÍ: dóza s 50 ks

© 2017 - AHES s.r.o.