zde naleznete polyuretanový barevný pochozí nátěr s hydroizolační funkcí 

Polyuretanový barevný pochozí nátěr s hydroizolační funkcí
Sikafloor®-400 N Elastic+

Je 1komponentní, pružný, polyuretanový, barevný nátěr s hydroizolační funkcí.

Vhodný na stávající dlažbu i nové povrchy balkonů, lodžií, venkovních schodišť atp.

Má hladký, snadno udržovatelný povrch, nebo jej lze provést jako vysoce protiskluzný povrch s posypem křemičitým pískem, nebo skleněnými mikrokuličkami.

 

VÝHODY

 • snadná aplikace válečkem nebo štětcem svépomocí
 • na stávající dlažby i nový beton
 • barevné sjednocení povrchu a hydroizolace v jednom

 

Barva: béžová RAL 1001, nebo šedá RAL 7032

              

SKLADBA a SPOTŘEBY MATERIÁLŮ

 NA DLAŽBY A PEVNÝ BETON

 1. Penetrační nátěr Sikafloor®-400 N Elastic Plus + 5 % ředidla Sika Thinner C

 2. Krycí nátěr Sikafloor®-400 N Elastic+ neředěný

TEORETICKÉ* CELKOVÉ SPOTŘEBY NA PLOCHU 1 m2:

Sikafloor®-400 N Elastic+                    0,8 kg

ředidlo Sika Thinner C                                  0,04 l

  

NA PORÉZNÍ PODKLADY NIŽŠÍ KVALITY

(na cem. lepidla, vysoce porézní cem. potěry atp.)

 1. Zpevňující epoxidový penetrační nátěr Sikafloor®-150 (v jedné až ve dvou vrstvách)

 2. První krycí nátěr Sikafloor®-400 N Elastic+ neředěný

 3. Finální krycí nátěr Sikafloor®-400 N Elastic+ neředěný

TEORETICKÉ* CELKOVÉ SPOTŘEBY NA PLOCHU 1 m2:

Sikafloor®-151                                                 0,4 kg

Sikafloor®-400 N Elastic+                    1,0 kg

* Teoretické spotřeby neberou v úvahu nadspotřebu způsobenou vysokou drsností, porozitou a nasákavostí podkladu ani ztráty způsobené nasákavostí aplikačních válečků, plýtváním atp.

 

UPOZORNĚNÍ

 • nevytvrzený povrch nátěrové vrstvy nesmí přijít do styku s vodou, může při tom dojít k přerušení a trvalému zastavení vytvrzovací reakce

 • proto pozor na rosný bod, dešťové přeháňky, mlhu, nedostatečně vyschlý podklad atp.

 • nanášejte vždy jen na suchý podklad, bez výskytu vzlínající vlhkosti, předejdete tím vzniku vad

 • pokud nanášíte materiál na cementové podklady, doporučujeme první vrstvu nanášet na konstrukci, která je ohřátá na nejvyšší denní teplotu, nebo je chladnoucí

 • při aplikaci první vrstvy v ranních hodinách, zvláště pokud jsou teploty nízké a přes den dojde k jejich rychlému a výraznému zvýšení, se snižuje přídržnost nanášené hmoty, protože z veškerých pórů a trhlinek vystupuje ohřívaný vzduch, zvětšující svůj objem
 • konstrukce při zahřívání sluncem jakoby „vydechuje“ a proto může dojít v nanášené vrstvě ke vzniku puchýřů, bublinek a kráterků
 • naopak, chladnoucí konstrukce se jakoby „nadechuje“ a to je ideální doba pro získání nejlepšího přilnutí první vrstvy

 • následující vrstvy nejsou již na tento jev citlivé

 

DALŠÍ MOŽNOSTI A INFORMACE K APLIKACI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉM LISTU PRODUKTU:  Sikafloor®-400 N Elastic+

Sikafloor®-400 N Elastic+

BALENÍ:  6 kg

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Sikafloor®-150/-151 (ev. TopStone® EP01)

2komponentní, nízkoviskózní epoxidová pryskyřice, používaná jako penetrační, zpevňující nátěr na porézní podklady a pojivo pro tzv. plastmalty.

BALENÍ: 3 kg - 30 kg     

TECHNICKÝ LIST: Sikafloor®-151

Ředidlo Sika® Thinner C

Organické rozpouštědlo k ředění nátěrových hmot a čištění nářadí.

BALENÍ: 3 litry, 10 litrů, 25 litrů 

Sika® Cleaning Wipes-100

Jednorázové vlhčené utěrky na čištění rukou a nástrojů od nevytvrzených nátěrů, tmelů, lepidel a ostatních, běžnými prostředky špatně odstranitelných znečištění.

BALENÍ: dóza s 50 ks

© 2017 - AHES s.r.o.