zde naleznete polyuretanový čirý nátěr s hydroizolační funkcí 

Polyuretanový čirý nátěr s hydroizolační funkcí

Sikalastic®-490 T

Je 1komponentní, pružný, polyuretanový, čirý nátěr s hydroizolační funkcí a dobrou odolností na pochozích plochách.

Vhodný pro obnovení těsnicí funkce dlažeb balkonů, lodžií, teras, sklobetonových prvků, světlíků, skleníků, polykarbonátu atp.

Má hladký, lesklý, snadno udržovatelný povrch.

 

VÝHODY

 • snadná aplikace válečkem nebo štětcem svépomocí

 • transparentní, zachovává vzhled ošetřené plochy

 

 NENÍ VHODNÝ PRO

 • beton, cementové stěrky a neglazovanou terakotu

              

  

SKLADBY a SPOTŘEBY MATERIÁLŮ

 NA NENASÁKAVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY, NA SKLO A GLAZOVANÉ POVRCHY

1. penetrační nátěr Sika® Primer-490 T

 • nanáší se hadříkem, navlhčeným v prostředku

 • nátěrová hmota Sikalastic®-490 T se musí aplikovat za 1-2 hodiny po nanesení primeru

2. první vrstva Sikalastic®-490 T

 • následující vrstva musí být aplikována po 12 hodinách, ale nejpozději do 18 hodin po nanesení předchozí vrstvy

3. druhá, uzavírací vrstva Sikalastic®-490 T

TEORETICKÉ* CELKOVÉ SPOTŘEBY NA PLOCHU 1 m2:

Sika® Primer-490 T                                         0,08 kg

Sikalastic®-490 T                                                0,7 kg

  

NA NASÁKAVÉ PODKLADY – PŘÍRODNÍ KÁMEN, NEGLAZOVANÁ KAMENINA

 1. penetrační nátěr Sikalastic®-490 T + 30 – 40 % ředidla Sika Thinner C

 2. uzavírací vrstva Sikalastic®-490 T neředěný

TEORETICKÉ* CELKOVÉ SPOTŘEBY NA PLOCHU 1 m2:

Sikalastic®-490 T                                             0,7 kg

ředidlo Sika® Thinner C                               0,1 l

 * Teoretické spotřeby neberou v úvahu nadspotřebu způsobenou vysokou drsností, porozitou a nasákavostí podkladu ani ztráty způsobené nasákavostí aplikačních válečků, plýtváním atp.


ZVÝŠENÍ HYDROIZOLAČNÍCH SCHOPNOSTÍ

Přidejte jednu nátěrovou vrstvu Sikalastic®-490 T (cca 0,3 kg/m2)

  

ZVÝŠENÍ PROTISKLUZNÝCH VLASTNOSTÍ

Pro zvýšení protiskluzných vlastností doporučujeme poslední vrstvu za čerstva lehce posypat, nejlépe balotinou, nebo křemičitým pískem zrnitosti 0,3 - 0,8 mm a ihned povrch převálečkovat.

  

UPOZORNĚNÍ

 • nevytvrzený povrch nátěrové vrstvy nesmí přijít do styku s vodou, může při tom dojít k přerušení a trvalému zastavení vytvrzovací reakce

 • proto pozor na rosný bod, dešťové přeháňky, mlhu, nedostatečně vyschlý podklad atp.

 • nanášejte vždy jen na suchý podklad, bez výskytu vzlínající vlhkosti, předejdete tím vzniku vad

 • první vrstvu doporučujeme nanášet na konstrukci, která je ohřátá na nejvyšší denní teplotu, nebo je chladnoucí

 • při aplikaci první vrstvy v ranních hodinách, zvláště pokud jsou  teploty nízké a přes den dojde k jejich rychlému a výraznému zvýšení, se snižuje přídržnost nanášené hmoty, protože z veškerých pórů a trhlinek vystupuje ohřívaný vzduch, zvětšující svůj objem

 • konstrukce při zahřívání sluncem jakoby „vydechuje“ a proto může dojít v nanášené vrstvě ke vzniku puchýřů, bublinek a kráterků

 • naopak, chladnoucí konstrukce se jakoby „nadechuje“ a to je ideální doba pro získání nejlepšího přilnutí první vrstvy

 • následující vrstvy nejsou již na tento jev citlivé

 

DALŠÍ  INFORMACE K APLIKACI JSOU UVEDENY V TECHNICKÉM LISTU PRODUKTU

Sikalastic®-490 T

Sika® Primer-490 T

Sikalastic®-490 T

BALENÍ: 5 kg

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY

Sika® Primer-490 T

1komponentní penetrační prostředek pro zlepšení adheze nátěrové hmoty Sikalastic®-490 T.

Balení: 1 litr

TECHNICKÝ LIST: Sika® Primer-490 T

Ředidlo Sika® Thinner C

Organické rozpouštědlo k ředění nátěrových hmot a čištění nářadí.

Balení: 3 litry, 10 litrů, 25 litrů 

Sika® Cleaning Wipes-100

Jednorázové vlhčené utěrky na čištění rukou a nástrojů od nevytvrzených nátěrů, tmelů, lepidel a ostatních, běžnými prostředky špatně odstranitelných znečištění.

BALENÍ: dóza s 50 ks

© 2017 - AHES s.r.o.